Billedet viser vacination af duer for en del år siden. På billedet er en yngre udgave af Nils Peter Aggerholm, Chr Mikkelsen, Jørgen Damgård og Preben Haaning.

 

Lidt historie om hvorledes

075 Morsø er opstået. !!

Brevdueforeningen ”MORSØ” blev stiftet d. 14 juli 1927. Men allerede i 1910 var der stiftet en brevdueklub i Nykøbing, men denne forening blev opløst da 1. Verdenskrig brød ud i 1914. Klubben efterlod sig en formue på 121,25 kr, som for øvrigt senere blev testamenteret til brevdueforeningen ”MORSØ”.

”MORSØ”s start var meget beskeden, der var i starten kun 8 medlemmer. O. Rye Rasmussen, der havde taget initiativet, blev foreningens første formand, at disse første brevduemænd i Nykøbing forstod at flyve med duer understreges af, at alle generalstabens medaljer allerede i 1928 blev vundet af medlemmerne.

Af forhandlingsprotokollen kan det ses, at ikke alt har været lutter idyl, for i 1929 blev der dannet endnu en forening ”NYKØBING”, men blot 2 år senere blev denne opløst, da man indså at byen ikke var stor nok til 2 foreninger.

I foreningens første leveår var der hurtig udskiftning på formandsposten, da der efter få år havde været ikke mindre end 8 formænd. Men senere er der kommet mere stabilitet over tropperne. Af formænd der beklædte posten i flere år kan nævnes:

Svend Robert Jensen 1931-1941, Poul E. Pedersen 1941-1948, Jesper Steffensen 1948-1962, Michael Steffensen 1962-1969, Peter Frantzen 1969-1972, Chr. Sterring 1972-1977, Preben Haaning 1977-2001, Jørgen Damgaard 2001-.

Foreningens medlemstal ligger i dag på ca. 25, tallet har i gennem mange år været ret stabilt.

I 1977 opførte ”MORSØ” et nyt klubhus på egen grund, og fik hermed gode og rummelige lokaliteter, både til klubaftener og udstillinger.

Brevdueforeningen ”MORSØ”s grundholdning er frem for alt godt kammeratskab krydret med stor lyst til at flyve med brevduer, og håbet om at ”MORSØ” kan bestå i mange år endnu.

P.H. 2006

 

Email:brevdueforeningen075@sol.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net