Auktionen:

På finaledagen vil vil sælge de første 35-40 unger der kommer til slaget. Auktionen vil finde sted lige efter præmieoverrækkelen.

 

 

Følgende regler er gældende ang. auktionen:

 

  • Startbuddet er 100 kr. Herefter hæver vi budene med 50 kr.
  • Morsø brevdueforening og ejeren af duen deler salgsprisen 50/50
  • Evt. ikke solgte duer er Morsø brevdueforening´s ejendom.
  • Hvis der opstår tvistigheder ang. ejerskab til en due, er det auktiunarius der har det sidste ord.

Resten af ungerne vil blive solgt på auktion lørdag 25/8  kl. 10.00 i Morsø´s klubhus
Duerne kan ses fra kl. 09.30

 

På denne dag er der følgende tilføjelser til reglsættet:

 

  • Hele salgsprisen tilfalder Morsø brevdueforening, og ikke som på finaldagen, hvor Morsø og ejeren deler 50/50

 

 

Ret til ændringer ang auktionen på finaledagen forbeholdes...

 
Email:brevdueforeningen075@sol.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net